Recerca

Grups clínics associats

Aquesta és una àrea on convergeixen diferents grups i línies de recerca emergents de múltiples disciplines amb un enorme potencial de col·laboració amb els diferents grups que constitueixen l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

La seva capacitat col·laborativa permetrà el desenvolupament de dispositius biomèdics creant productes de transferència, o estudiar de l'impacte de les malalties en el desenvolupament del pacient pediàtric.

El desenvolupament d'aquesta àrea pot tenir un impacte positiu en el sistema de salut i en la societat, ja que la seva expertesa rau en l'estudi d'aspectes de salut i malalties que impliquen col·lectius nombrosos de pacients

Grups