Recerca

 • Neurociències

  La recerca en trastorns neuròlogics i salud mental són els dos eixos vertebradors del programa.

 • Càncer pediàtric

  Per aconseguir els objectius científic es parteix de l'estudi dels tumors dels pacients, per aquest motiu el biobanc de tumors és una peça clau.

 • Resposta adaptativa, metabolisme i immunobiologia

  Els grups de recerca del programa estudien diferents malalties pediàtriques causades principalment per factors ambientals i la resposta adaptativa en els infants.

 • Tecnologies de la salut i innovació

  Els investigadors d'aquest programa donen suport i promouen la innovació i la col·laboració, així com l'excelència en l'investigació, l'estudi i la formació al IRSJD.

 • Grups clínics associats

  En aquesta àrea convergeixen diferents grups i línies d’investigació de diferents disciplines.