Investigació en infermeria

Programa de recerca

Grups clínics associats

On som

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Com arribar-hi

Webs relacionades

Les infermeres i infermers tenim com a raó de ser el pacient i la seva família. Tenim la responsabilitat de proporcionar la millor cura possible, és a dir, realitzar una pràctica basada en l'evidència científica i generar coneixements que ajudin a millorar la salut de les persones des de la disciplina de les cures.

Ens qüestionem la nostra pràctica assistencial i, a través del mètode científic, investiguem per donar resposta amb l'objectiu de fomentar i millorar la salut dels usuaris i famílies dins la nostra institució. La investigació en cures de salut no només impacta en el benestar del pacient i la família, en el seu futur, en el seu entorn i en la seva qualitat de vida, sinó que afegeix coneixement a la disciplina, i fins i tot influeix en el cost de la cura.

Línies de recerca

 1. Seguretat: centrada a millorar la seguretat del pacient i la família. IPs: Concepció Agustin i Carmen Jerez.
 2. Cronicitat: orientada a donar poder al pacient amb patologia crònica i les seves famílies, per fomentar la seva autocura adquirint habilitats específiques que els permetin gestionar els seus problemes de salut i millorar el seu benestar biològic, emocional, funcional, espiritual i social, en definitiva, la seva qualitat de vida. IPs: Gemma Pérez i Silvia Cipres
 3. Experiència del pacient i la família: enfocada a conèixer i avaluar l'experiència del pacient i la família com una eina potent per identificar oportunitats de millora del procés assistencial, que siguin rellevants per al propi pacient i per a les persones que en tenen cura. IPs: Laura Lahuerta, M.Dolors Navarro i Emma Gómez
 4. Tecnologia digital: centrada a millorar l'eficiència i la qualitat dels processos assistencials mitjançant l'ús de les TICS i la robòtica. IPs: Jordi Mitja i Encarna Gómez

Objectius científics

 1. Desenvolupar una estratègia d'investigació en cures per fomentar i coordinar la investigació traslacional i interdisciplinar en la disciplina infermera.
 2. Potenciar la pràctica basada en l'evidència amb la finalitat que les cures siguin de millor qualitat, més segurs i s'ofereixi més qualitat assistencial als pacients / famílies que s'atenen a nivell institucional.
 3. Crear un entorn de pràctica clínica en què les infermeres puguin aplicar l'evidència científica per millorar la prestació de cures i els resultats de la seva activitat professional.
 4. Generar coneixement en matèria de cures a través de la innovació i la creació de diferents iniciatives per millorar la qualitat de vida dels pacients / famílies que atenem.
 5. Desenvolupar guies de bones pràctiques en recerca infermera, protocols i patents.

Àmbit/Camp d'especialització

La recerca que desenvolupa el nostre grup s'emmarca en proporcionar les millors cures al pacient / família que atenem. El nostre objectiu és proporcionar-los una atenció personalitzada, holística i integral, amb les millors cures possibles basades en l'evidència científica, per aconseguir la ràpida reintegració al seu entorn habitual, el seu apoderament, millorant la seva qualitat de vida i la seva experiència amb el pas per la nostra institució. La investigació és una eina imprescindible per a construir coneixements i innovació en matèria de cures, i un pilar fonamental per al desenvolupament de la disciplina infermera en l'àmbit de la salut.

El grup compta amb infermeres expertes i líders en diferents àrees que aporten una visió holística als interrogants que planteja la investigació en matèria de cures. Realitzem investigacions pròpies i també col·laborem amb altres institucions i disciplines amb la seguretat que compartir experiències i coneixement és la millor garantia de l'èxit.

La Direcció Infermera de SJD Hospital Barcelona té un pla de recerca en matèria de cures amb una centralització de la investigació en la unitat de desenvolupament infermer (per part de la infermera de recerca), que treballa amb una comissió d'investigació integrada pels líders de cada línia que es reuneixen de forma bimensual. Paral·lelament es treballa amb la direcció d'investigació i docència i els professionals de la universitat per sumar coneixement i crear sinèrgies professionals

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Les narratives clíniques de la mort: una oportunitat per al desenvolupament ètic dels professionals?
Investigador/a principal
Pau Miquel Diego
Entitat/es finançadora/es:
Fundació Víctor Grifols i Lucas, Miquel Diego, Pau
Codi
NARRA23
Data de inici-fi:
2021 - 2024
Nom del projecte:
Seroprevalencia de la infección por SARS-COV-2 en los empleados del hospital matenor-infantil Sant Joan de Déu
Investigador/a principal
Laura Lahuerta Valls
Entitat/es finançadora/es:
Fundació Infermeria i Societat
Codi
PR-440/2020
Data de inici-fi:
2021 - 2021
Nom del projecte:
PREDIGIT_Prescribing Digital Therapeutics
Investigador/a principal
Mª Dolors Navarro Rubio
Entitat/es finançadora/es:
EIT Health e.V
Codi
20561
Data de inici-fi:
2020 - 2020
Més projectes

Tesis

 • Relationship between eating and sleeping pattern in people with ASD in comparison with ADHD and healthy controls.
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE LLEIDA
 • Canvi en el model d'atenció d'una unitat assistencial per a famílies amb fills amb malaltia crònica greu, en situació d'alta complexitat i necessitats pal·liatives a través de la transformació digital
  Autor
  Peñarrubia San Florencio, Lucía
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE LLEIDA
 • Valores profesionales y su percepción en torno a la formación académica en estudiantes y profesionales de enfermería
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE LLEIDA
Més tesis