Actualitat

Notícies

 1. La retenció de talent i el foment de la col·laboració publicoprivada, reptes del sector HealthTech

  La xarxa Xartec Salut posa sobre la taula el debat sobre els principals desafiaments de l'ecosistema català per convertir-se en referent internacional en el camp de les tecnologies de la salut.

 2. La Dra. Lourdes Ibáñez coordina el projecte europeu SPIOMET4HEALTH per tractar la síndrome ovària poliquística en adolescents i dones joves

  La Dra. Lourdes Ibáñez (Institut de Recerca Sant Joan de Déu) coordina l'estudi europeu SPIOMET4HEALTH, un assaig clínic multicèntric de fase II, amb l'objectiu d'avaluar l'eficàcia d'un nou tractament per adolescents i dones joves amb la síndrome ovària poliquística (SOP).

 3. Estudien la taxa de supervivència dels pacients amb neuroblastoma d’alt risc tractats a Sant Joan de Déu amb immunoteràpia d’última generació

  Investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han publicat els resultats del tractament amb l'anticòs anti-GD2 humanitzat Naxitamab (DanyelzaR) combinat amb el factor estimulant de colònies de granulòcits i macròfags (GM-CSF; LeukineR) en pacients amb neuroblastoma d'alt risc.

 4. El mapeig de lesions cerebrals després d'un ictus neonatal pot ajudar a prevenir seqüeles de llarga durada

  Un equip investigador, liderat pels Drs. Alfredo Garcia-Alix i Christian Stephan-Otto de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, ha mapejat el cervell de 53 infants amb ictus isquèmic neonatal amb l'objectiu de trobar correlacions entre la zona afectada i seqüeles identificades en edat pediàtrica

 5. Més del 6% dels europeus pateix depressió

  El Dr. Antoni Serrano (Institut de Recerca Sant Joan de Déu) participa en un estudi liderat pel King's College de Londres i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques on s’ha estudiat la prevalença de la depressió entre la població de més de 27 països europeus.

 6. Prediuen el pronòstic d'un tipus de càncer infantil creant empelts tumorals en ratolins

  Investigadors de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han fet pública la seva experiència de deu anys en la creació de models animals de sarcomes pediàtrics.

 7. La llet materna de dones infectades i vacunades contra el coronavirus conté anticossos enfront el virus

  Dos estudis del consorci científic "MILKCORONA" determinen l'impacte de la infecció per SARS-CoV-2 en la lactància materna.

 8. Josep Maria Haro i Carles Lerín participen en dos projectes de recerca en COVID-19 finançats per La Marató

  El Dr. Josep Maria Haro coordina un projecte en salut mental i el Dr. Carles Lerín participa en un projecte sobre llet materna coordinat per l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments.

 9. El gen CERKL implicat en la regulació mitocondrial de les cèl·lules de la retina

  Un gen associat a les distròfies de retina, el CERKL, també està implicat en la regulació de la funció mitocondrial en les cèl·lules de la retina dels mamífers.