Avaluació de tecnologies sanitàries en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

On som

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Com arribar-hi

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades

La recerca del nostre grup es desenvolupa en el disseny i l'avaluació de noves tecnologies i serveis sanitaris, amb un focus especial en l'Atenció Primària i Comunitària i la Salut Mental. El grup s'especialitza en economia de la salut, comprenent l'estudi de les estratègies preventives i tractaments farmacològics i no farmacològics de malalties mentals i malalties cròniques d'elevada prevalença o impacte social, com l'ictus i la malaltia cardiovascular.

També, avaluem l'impacte d'intervencions poblacionals, polítiques i disponibilitat de recursos d'atenció sobre la salut i l'ús de serveis sanitaris i socials. Els resultats dels estudis realitzats poden servir per a la planificació de serveis sanitaris, gestió econòmica dels mateixos i establiment de polítiques sanitàries.

Del 2003 al 2005 vam formar part de la xarxa IRYSS (G03/202), del 2007 al 2021 el grup va pertànyer a la redIAPP (RD12 / 0005/008), el 2022 va transformar-se en la RICAPPS, on, també, en forma part (RD21/0016/0018). El 2017 alguns membres del grup passaren a formar part del CIBERESP (CB16/02/00322). El grup ha estat reconegut com a grup consolidat d'Investigació AGAUR (SGR 1515).

Projecte

“NHoA - Never Home Alone” Investigador principal: Dr. Antoni Serrano Blanco. 2021-2024. El projecte PLEC2021-007868 ha estat finançat pel MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR; dins de la convocatòria “Proyectos I+D+i en «líneas estratégicas» 2021”

Línies de recerca

 1. Investigació en Atenció Primària i Comunitària (IP: Maria Rubio), desenvolupa i avalua l'efectivitat i l'eficiència d'intervencions de salut en atenció primària i comunitària implicant a professionals i pacients mitjançant estudis qualitatius i quantitatius (epidemiològics, Real World Data i assaigs clínics). 
 2. Avaluació de serveis sanitaris (IP: Antoni Serrano), estudia la disponibilitat i eficiència de serveis destinats a l'atenció a la salut, amb un èmfasi especial a l'avaluació econòmica de les patologies, mitjançant estudis de cost i càrrega de malaltia, i de las intervencions, mitjançant estudis de cost-efectivitat basats en assaigs clínics i models econòmics.

Objectius científics

 1. Desenvolupar i avaluar intervencions de millora de la iniciació dels tractaments farmacològics en atenció primària.
 2. Estudiar l'impacte d'esdeveniments socials sobre el comportament dels pacients i els professionals i el seu impacte en la salut a través d'experiments naturals.
 3. Avaluar l'eficiència (efectivitat i cost-efectivitat) d'intervencions preventives i terapèutiques en atenció primària i altres contextos.
 4. Avaluar l'estigma relacionat amb la salut mental i l'efectivitat d'intervencions poblacionals i dirigides a la disminució de la mateixa.

Àmbit/Camp d'especialització

El grup integra psiquiatres, metges de família, farmacèutics, psicòlegs i economistes que aporten una visió global als estudis que es desenvolupen. El grup compta amb experts metodòlegs que tenen experiència en economia de la salut, investigació quantitativa i investigació qualitativa.

L'objectiu principal del grup és el d'orientar les decisions en salut mitjançant la recerca de l'eficiència de les tecnologies sanitàries en Atenció Primària, amb el focus especial en la prevenció i promoció de la salut, el tractament de les malalties mentals i l'adherència farmacològica. No obstant això, el grup també pretén detectar les necessitats i generar intervencions basades en el coneixement expert i que tinguin en compte el context en el qual han d'implementar-se. Per això, el nostre grup desenvolupa estudis sobre la prevalença de malalties mentals, la coordinació entre nivells assistencials, el cost i càrrega de la malaltia i la tipificació i mapatge de serveis.

Per a donar resposta a aquestes preguntes d'elevada complexitat, el grup aplica mètodes mixtes de recerca, pels quals compta amb experts en recerca qualitativa, assaigs clínics, Real World Data, estudis de cost-efectivitat basats en assaigs clínics i models matemàtics, entre altres metodologies. Finalment, el grup compta amb professionals amb un elevat bagatge estadístic que apliquen tècniques estadístiques punteres per a l'anàlisi dels resultats d'estudi.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
M-AES_Estancia en Center of Research in Pharmacoeconomics and Drug utilization (CIRFF) at University of Naples Federico Il
Investigador/a principal
Ignacio Aznar Lou
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
MV23/00027
Data de inici-fi:
2024 - 2024
Nom del projecte:
SALVOVAR : A EUROPEAN MULTI-DISCIPLINARY CLINICAL PROJECT MEANT TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH POOR PROGNOSTIC OVARIAN CANCER AFTER NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY: RESTORING HOPE, SALVAGING LIVES
Investigador/a principal
Alexandra Lelia Dima
Entitat/es finançadora/es:
European Commission
Codi
101104469
Data de inici-fi:
2023 - 2028
Nom del projecte:
Miguel Servet (Contrato)
Investigador/a principal
Ignacio Aznar Lou
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
CP22/00029
Data de inici-fi:
2023 - 2027
Més projectes

Tesis

 • Problemas de Adherencia al Inicio de Tratamientos para la Enfermedad Cardiovascular y Diabetes
  Autor
  Vilaplana Carnerero, Carles
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  17/09/2020
 • El problema de la no iniciación del tratamiento farmacológico: evaluación con métodos cualitativos
  Autor
  Gil Girbau, Maria Montserrat
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  14/01/2020
 • Effectiveness and feasibility of watchful waiting for the management of major depression in primary care
  Autor
  Iglesias Gonzalez, Maria
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  04/06/2019
Més tesis

Notícies

Més notícies