Innovació

Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM)

La Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM) neix amb la missió de proporcionar tractament a totes les persones amb trastorns mentals i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trastorns mentals greus i les seves famílies. Per aconseguir-ho, la Xarxa TECSAM treballarà per impulsar l'evolució tecnològica dels resultats de la recerca, així com en la detecció de necessitats que assenyali àrees amb dèficits de tractaments.

TECSAM pretén aglutinar i integrar tota la recerca en salut mental que es fa al territori en aquest àmbit, així com optimitzar els recursos destinats a la valorització i transferència de coneixement dels grups de recerca a la pràctica clínica i a la societat

La xarxa TECSAM, a més, es beneficia de les sinergies i complementarietat amb el Clúster de Salut Mental de Catalunya, on se situen moltes empreses en l'àmbit de la provisió de serveis en salut mental i en altres sectors productius relacionats. Destaca també la participació d'associacions de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, que estaran representades en tots els òrgans de la xarxa.

Membres

La xarxa compta amb un total de 29 grups, pertanyents a 18 institucions de l'entorn de la recerca en malalties de salut mental i tecnologies a Catalunya. Hi ha representació principalment de centres de recerca, hospitals i universitats. En total, la Xarxa compta amb 284 investigadors dels quals 162 són dones.

Relació de grups membres de la xarxa

Institut de Recerca Sant Joan de Déu

 • Josep Maria Haro Abad (Coordinador)
 • Judith Usall i Rodié
 • Antoni Serrano Blanco
 • Christian Stephan-Otto Attolini
 • Juan Vicente Luciano Devi
 • Carles Escera

Universitat Politècnica de Catalunya

 • Cecilio Angulo Bahón
 • Núria Pla Garcia
 • Jordi Torner Ribe

Universitat Autònoma de Barcelona

 • Josep Maria Losilla Vidal
 • Antonio Armario García
 • Jordi Aguiló Llobet

Universitat de Barcelona

 • José Gutiérrez Maldonado
 • Petia Ivanova Radeva

Universitat Pompeu Fabra

 • Narcís Parés Burguès

IDIBAPS - Hospital Clínic

 • Miquel Bernardo Arroyo
 • Eduard Vieta Pascual

Institut Pere Mata

 • Elisabet Vilella Cuadrada

Vall d'Hebron Institut de Recerca

 • J. Antoni Ramos Quiroga

Fundació IMIM

 • Jordi Alonso Caballero

IR-HSCSP

 • Maria José Portella

Fundació Bellvitge

 • Jose Manuel Menchón

IBEC

 • Paul Verschure

Fundació Investigació i Innovació Parc Taulí

 • Diego Palao Vidal

Centre de Visió per Computador

 • Sergio Escalera Guerrero 

CSIC

 • Josep Lluis Arcos 

Consorci Sanitari de Terrassa

 • Maite Garolera Freixa

Fundació Althaia

 • Gemma Prat Viguer

Gasol Foundation

 • Santiago Felipe Gómez Santos

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).