Innovació

Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM)

La Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM) té per objectiu principal proporcionar tractament a totes les persones amb trastorns mentals i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trastorns mentals greus i les seves famílies a través de 1) l'evolució tecnològica dels resultats de la recerca i 2) de la detecció de necessitats que assenyali àrees amb dèficits de tractaments.

TECSAM preten aglutinar i integrar tota la recerca en salut mental que es fa al territori en aquest àmbit, optimitzant els recursos destinats a la valorització i transferència de coneixement.

La xarxa TECSAM, a més, es beneficia de les sinèrgines i complementarietat amb el Clúster de Salut Mental de Catalunya, on se situen moltes empreses en l'àmbit de la provisió de serveis en salut mental i en altres sectors productius relacionats. Destaca també la participació d'associacions de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, que estaran representats en tots els òrgans de la xarxa.

Membres

La xarxa compta amb un total de 29 grups, pertanyents a diferents institucions de l'entorn de la recerca en malalties de salut mental i tecnologies a Catalunya. Hi ha representació principalment de centres de recerca, hospitals i universitats. En total hi ha 284 investigadors dels quals 162 són dones.

La Xarxa compta amb el suport com a entitats adherides del Clúster de Salut Mental i TICSalut.

Relació de grups membres de la xarxa

Institut de Recerca Sant Joan de Déu

 • Josep Maria Haro Abad (Coordinador)
 • Judith Usall i Rodié
 • Antoni Serrano Blanco
 • Christian Stephan-Otto Attolini
 • Juan Vicente Luciano Devi
 • Carles Escera

Universitat Politècnica de Catalunya

 • Cecilio Angulo Bahón
 • Núria Pla Garcia
 • Jordi Torner Ribe

Universitat Autònoma de Barcelona

 • Josep Maria Losilla Vidal
 • Antonio Armario García
 • Jordi Aguiló Llobet

Universitat de Barcelona

 • José Gutiérrez Maldonado

Universitat Pompeu Fabra

 • Xavier Binefa Valls

IDIBAPS - Hospital Clínic

 • Miquel Bernardo Arroyo
 • Eduard Vieta Pascual

Institut Pere Mata

 • Elisabet Vilella Cuadrada

Vall d'Hebron Institut de Recerca

 • J. Antoni Ramos Quiroga

Fundació IMIM

 • Jordi Alonso Caballero

IR-HSCSP

 • Inmaculada Corripio

Fundació Bellvitge

 • Jose Manuel Menchón

IBEC

 • Paul Verschure

Fundació Investigació i Innovació Parc Taulí

 • Diego Palao Vidal

Centre de Visió per Computador

 • Sergio Escalera Guerrero 

CSIC

 • Josep Lluis Arcos 

Consorci Sanitari de Terrassa

 • Maite Garolera Freixa

Fundació Althaia

 • Gemma Prat Viguer

Gasol Foundation

 • Santiago Felipe Gómez Santos