Innovació

Xartec Salut

Xartec Salut és una xarxa que pretén ser un catalitzador del R+D+i en l'àmbit de la HealthTech a Catalunya, fomentant l'intercanvi de coneixement i la transferència de tecnologia entre grups de recerca, institucions, hospitals i empreses, fomentant la creació i creixement de noves empreses innovadores i oferint instruments eficients per a la transferència de tecnologia amb major impacte econòmic i social.

Som Healthtech, construïm ponts cap a un millor ecosistema. Fomentant l’esperit empresarial, la transferència de tecnologia i la creació de spin-off, compartint coneixement amb líders d’opinió clau.

Xartec Salut té com a objectiu crear diferents programes per a la valorització i transferència tecnològica en el camp del HealthTech. La xarxa treballa en diferents programes relacionats amb les diferents etapes del procés d’innovació: generació d’idees, cocreació, suport en el proces de valorització i suport a la transferència de tecnologies.


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).