Innovació

Quan parlem d'innovació a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu no només parlem d'idees, parlem d'executar aquestes idees, d'obtenir resultats i sobretot de crear valor per als nostres centres, per a la nostra Institució i per a la societat en general.

La innovació fa que la nostra organització estigui en un procés de canvi continu, millora, adaptació i aprenentatge.

Actualment tres investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu lideren tres xarxes d'innovació cofinançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).