Serveis cientificotècnics

Metodologia i estadística

Persona treballant al Servei de Suport metodològic i estadístic

Serveis

Suport a les sol·licituds de projectes, previ a la concessió:

  • Revisió del disseny i la metodologia considerada.
  • Càlcul i justificació de la mida mostral.
  • Descripció específica d'anàlisis estadístiques.

Realització de tasques metodològiques i d'anàlisi de dades:

  • Disseny de la base de dades.
  • Creació de la base de dades.
  • Anàlisis estadístiques.
  • Suport per la redacció d'articles.
  • Suport per ponències a congressos.

Tarifes de la Unitat Suport Metodològic i Estadístic

Tarifes 2021


Contacte

Dr. Daniel Cuadras
d.cuadras(ELIMINAR)@pssjd.org

Fundació Sant Joan de Déu (Esplugues)
Edifici Docent. 3ª planta. Despatx 312
Tel. 93 600 97 51 ext. 2768

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi)
Despatx Sant Joan de Déu Research Foundation 1
Edifici Sant Rafael. Planta baixa
Tel. 93 640 63 50 ext. 12607

Horaris

Fundació Sant Joan de Déu:
Divendres, de 10 a 15h.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu:
De dimarts a dijous, de 10 a 13h y de 15 a 17h.