Serveis cientificotècnics

Biobanc Pediàtric per a la Recerca

El Biobanc Pediàtric per a la Recerca es va constituir el 2009 arran de la convocatòria de l'Institut de Salut Carlos III i des de 2010 forma part de la Xarxa Nacional de Biobancs i de la Xarxa Catalana de Bancs d'Tumors. El biobanc està registrat legalment a les autoritats autonòmiques sanitàries des de febrer de 2013.

El principal objectiu és proveir de mostres biològiques als investigadors amb la finalitat de promocionar una investigació biomèdica translacional pediàtrica que permeti progressar en el coneixement de la prevenció, diagnòstic, pronòstic i/o tractament de les malalties. El nostre biobanc té la voluntat d'afavorir l'avenç en el coneixement científic i redundant en una millora de la salut dels pacients.

Gestionem de manera integral mostres biològiques destinades a recerca, i dades clíniques associades a les mostres, sota estrictes normes de qualitat i traçabilitat, respectant la protecció de dades dels pacients marcats per la llei. El nostre biobanc treballa sota la normativa ISO 9001: 2015

A causa de les característiques del nostre centre disposem d'un ampli catàleg de mostres de malalties pediàtriques incloent malalties minoritàries.

El Biobanc està ubicat a la planta 0 de l'edifici de consultes externes de l'Hospital Sant Joan de Déu compartint espais amb el Servei d'Anatomia Patològica.


Objectius

  • Gestió integral de les mostres biològiques garantint la seva traçabilitat, el correcte ús de la informació associada a elles, així com la qualitat, de la mostra biològica i del processat tècnic.
  • Garantir un entorn ètic-legal adequat per a investigadors i donants.
  • Garantir que les dades personals dels donants de salut i els derivats dels resultats de la recerca estiguin protegits, d'acord amb la normativa vigent, garantint en tot moment la seva confidencialitat.
  • Promocionar la col·laboració entre investigadors nacionals i internacionals.
  • Creació de nous circuits de recollida de mostres per a la creació de noves col·leccions.
  • Realitzar suport tècnic als investigadors oferint un ampli ventall de processos tècnics com a suport a la recerca.