Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT)

On som

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Com arribar-hi

Webs relacionades

S'estima que, actualment, els trastorns mentals greus afecten el 2,8% de la població. El nostre grup està format per un equip multidisciplinari (psiquiatria, psicologia, infermeria, biologia, treball social, etc.), compromès en la investigació en persones que pateixen trastorns mentals greus. El camp d'estudi en què ens centrem és ampli, englobant temes que van des de factors d'expressió gènica a les intervencions psicosocials.

El grup forma part del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de salut mental (CIBERSAM), finançat per l'Institut de Salut Carlos III i està reconegut per l'AGAUR com a grup consolidat (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 964).

Línies de recerca

 1. Intervencions en salut mental. Liderada per la Dra. Judith Usall.
 2. Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs. Liderada per la Dra. Susana Ochoa.
 3. Psiquiatria molecular. Liderada per la Dra. Belén Ramos,
 4. Recerca en Salut Mental a l'àmbit penitenciari - SMAP. Liderada per la Dra. Gemma Escuder.

Objectius científics

 1. Realitzar assajos clínics per avaluar l'eficàcia de tractament estrogènics en pacients amb esquizofrènia.
 2. Avaluar l'eficàcia de tractaments psicològics dirigits a persones amb psicosi.
 3. Potenciar l'estudi de l'eficàcia de les noves tecnologies per millorar l'abordatge de pacients amb psicosi
 4. Determinar les variables de funcionament clínic, social o neuropsicològiques que més incideixen en una pitjor evolució del trastorn mental sever, especialment en els seus inicis, amb la intenció de prevenir el deteriorament d'aquest. Així com aspectes biològics, relacionats amb les hormones sexuals.
 5. Estudiar les diferències clíniques, socials i neuropsicològiques dels diferents trastorns mentals greus i dels primers episodis psicòtics, així com poblacions especials com discapacitat intel·lectual i penitenciària en relació al trastorn mental.
 6. Disposar d'instruments de mesura adequats per a l'avaluació de les persones amb un trastorn mental greu.
 7. Identificar noves vies moleculars alterades en cervell amb esquizofrènia crònica, especialment aquelles implicades en el neurodesenvolupament o funcionament de la transmissió sinàptica, amb especial interès en factors de transcripció, així com investigar la relació d'aquestes vies amb els símptomes i funcionament neuropsicològic.
 8. Estudiar la regulació de vies moleculars alterades en esquizofrènia en cervell en models animals de psicosi i en models cel·lulars.
 9. Estudiar biomarcadors perifèrics en psicosi en relació amb els símptomes, funcionament cognitiu, canvis estructurals en cervell i en resposta a intervencions terapèutiques.

Àmbit/Camp d'especialització

Pel que fa a les metodologies i tècniques d'investigació emprades:

En la línia de Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs s'avaluen mostres de pacients amb trastorn psicòtic en diferents etapes de la seva malaltia. Es realitza també seguiment de cohorts de pacients. La investigació es realitza a través d'entrevistes clíniques i de l'administració d'escales clíniques i neuropsicològiques. La necessitat d'escales apropiades de mesura ens porta a crear i validar instruments de mesura.

En la línia d'Intervencions en salut mental es duen a terme assajos clínics de fàrmacs ja comercialitzats per a avaluar la seva eficàcia en una nova indicació. També es realitzen assaigs clínics per avaluar l'eficàcia de tractaments psicològics.

En la línia de psiquiatria molecular es van realitzar estudis en teixit cerebral post mortem principalment en esquizofrènia. El grup aborda marcadors concrets a través de tècniques bioquímiques clàssiques com l'immunoblot i de biologia molecular com estudis d'expressió gènica per RT-PCR en temps real, i ocasionalment seqüenciació. A més, es realitzen anàlisi de rastreig a través de tècniques de proteòmica quantitativa en teixit cerebral post mortem en esquizofrènia. Les investigadores realitzen estudis de biomarcadors en cèl·lules sanguínies mononucleades perifèriques en pacients amb un trastorn psicòtic i en estudis de neuroimatge anàlisi per ressonància magnètica estructural i funcional. A més, d’aprofundir en algunes vies moleculars a través d'estudis en cultius primaris de neurones o astròcits de rata i/o models de psicosi en ratolins.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Pilot study to evaluate the efficacy of online Family Metacognitive Training (MCTf) in mothers with psychosis and their adolescent children.
Investigador/a principal
Susana Ochoa Güerre
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
PI21/00012
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Nom del projecte:
Contratos Miguel Servet tipo II. Beneficiari: Belen Ramos
Investigador/a principal
Belen Ramos JoseMaria
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
CPII21/00008
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Nom del projecte:
Study of neuropsychological sequelae in patients affected by SARS-CoV-2 infection: relationship with inflammatory and blood brain barrier disruption biomarkers.
Investigador/a principal
Belen Ramos JoseMaria
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
PI21/00059
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Més projectes

Tesis

 • Proteomic profile in postmortem brain in chronic schizophrenia
  Autor
  Vera Montecinos, America Jennifer
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  23/03/2021
 • Analysis of personal constructs in psychotic disorders
  Autor
  García Mieres, Helena
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  27/05/2020
 • Biomarcadores y Trastorno Bipolar
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  16/09/2019
Més tesis

Notícies

Més notícies