L'Institut

Comitè de recerca

Àmbit

El Comitè de Recerca és un òrgan assessor de l'IRSJD, que li correspon impulsar i coordinar l'activitat investigadora de l'Institut de Recerca.

Funcions del Comitè

El Comitè de Recerca té les funcions següents:

 • Assessorar a la Direcció de l'IRSJD en l'activitat investigadora de l'Institut.
 • Informar i revisar els projectes de recerca a desenvolupar en el marc de l'Institut.
 • Informar sobre l'adequació i adquisició d'infraestructures.
 • Informar sobre la dotació de recursos humans.
 • Contribuir a l'assessorament i formació de joves investigadors.
 • Vetllar per la qualitat de la recerca de l'IRSJD, elaborant els informes que consideri convenients.
 • Coordinar-se i mantenir una comunicació fluida amb el Comitè d'Ètica (CEIm) de l'entitat, a través d'un dels seus membres que també ho és del CEIm.
 • En casos de queixes o conflictes, el Comitè actua de mitjancer, traslladant la situació a la Comissió de Bones Pràctiques Científiques.
 • Qualsevol altra funció que li pugui venir delegada dels òrgans de govern de l'IRSJD.

Composició de membres del Comitè de Recerca

Gener 2020

 • Dr. Rafael Artuch Subdirector científic IRSJD. President.
 • Dra. Esther Camprodón Programa Neurociències. Vocal.
 • Dra. Alícia Casals Programa Tecnologies de la Salut i Innovació. Vocal.
 • Dr. Carles Escera Programa Neurociències. Vocal.
 • Dra. Mª Dolores Gómez Roig Programa Resposta Adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia. Vocal
 • Dra. Lourdes Ibáñez Programa Resposta Adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia. Vocal
 • Dr. Josep Jiménez Chillarón Programa Resposta Adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia. Vocal.
 • Dra. Cecilia Jiménez-Mallebrera Programa Neurociències. Vocal.
 • Dr. Cristian Launes Programa Resposta Adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia. Vocal.
 • Dra. Cinzia Lavarino Programa Càncer Pediàtric. Vocal.
 • Dr. Oriol Martín Solé Representant del Servei de Cirurgia. Vocal.
 • Dr. Ángel M. Carcaboso Programa Càncer Pediàtric. Vocal.
 • Dra. Carmen Muñoz Almagro Programa Resposta Adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia. Vocal.
 • Dr. Francesc Palau Programa Neurociències. Vocal.
 • Dr. Marçal Pastor Anglada Programa Càncer Pediàtric. Vocal.
 • Sra. Júlia Ribot Ballabriga Scientific Manager de l'IRSJD. Secretaria tècnica.