Actualitat

Notícies

  1. El Banc de Sabadell col·labora amb la investigació

  2. Investigació social sobre les persones en situació de sense llar de Barcelona

    El Dr. Joan Uribe, Director de Sant Joan de Déu – Serveis Socials de Barcelona i la Dra. Sara Alonso, ambdós antropòlegs socials, són els coautors del llibre Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària editat per la Fundació Jaume Bofill.