L'abús emocional i l'estrès, factors de risc de les conductes suïcides en persones amb primers episodis psicòtics

Un estudi liderat per un equip de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu associa l'estrès i el maltractament emocional durant la infància amb un major risc a presentar comportaments suïcides en joves amb un primer episodi psicòtic.

L'estudi, publicat a Psychatry Research, l'ha coordinat la Dra. Judith Usall, cap del grup "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT)" de l'IRSJD i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Parc Sanitari SJD) i el CIBERSAM, i ha comptat amb la participació d'investigadores de l'IRSJD, psiquiatres i psicòlogues del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Les autores principals són la Marta Diago, resident de tercer any de psicologia del Parc Sanitari SJD i la Regina Vila, psicòloga predoctoral de l'IRSJD.

Segons l'Organització Mundial de la Salut més de 700.000 persones moren cada any al món per suïcidi, esdevenint un problema de salut pública molt important. La població amb un major risc són les persones amb problemes de salut mental, especialment amb esquizofrènia o trastorns psicòtics. I un fet més preocupant és l'alta incidència entre la població jove, sent la quarta causa de mort a tot el món.

"La prevenció del suïcidi és una línia d'actuació molt important per molts governs, per exemple al nostre país aquest any s'han creat la línia telefònica 061 que atén i dona suport a aquelles persones que tenen pensaments suïcides", comenta la Dra. Judith Usall.

L'actuació precoç clau per reduir la incidència de les conductes suïcides

Actuar de forma precoç o detectar aquells factors que predisposin a presentar conductes suïcides és clau per intentar reduir la incidència. En els darrers anys s'han realitzat diferents estudis per saber l'impacte del trauma infantil en les conductes suïcides. És a dir, si l'abús físic, sexual i emocional, i la negligència física i emocional durant la infància poden ser un factor de risc de suïcidi, especialment en aquelles persones amb problemes de salut mental.

"El nostre estudi se centra a analitzar si hi ha una relació entre les experiències traumàtiques infantils (ETI) i les persones amb un primer episodi psicòtic (PEP). Concretament, vam fixar-nos en aquesta població per dos motius: les persones amb un PEP són més vulnerables a mostrar comportament suïcida, i haver experimentat més experiències traumàtiques" comenta la investigadora Marta Diago, coautora de l'article.

Els resultats van mostrar que un 59% dels i les pacients amb un PEP havien patit algun ETI. Pel que fa a les conductes suïcides, el 52% dels i les pacients amb un PEP van presentar la ideació suïcida, i d'aquests un 18% havien realitzat algun intent de suïcidi al llarg de la seva vida.

L'estrès percebut i el maltractament emocional durant la infància, dos factors predictors

Els resultats de l'estudi vam mostrar dos factors de risc per presentar comportaments suïcides entre la població amb un primer episodi psicòtic. Per una banda, haver patit maltractament emocional durant la infància, i per l'altra, mostrar alts nivells d'estrès.

Les persones amb un primer episodi psicòtic tenen més predisposició a mostrar comportaments suïcides respecte a la població general, aquest fet s'incrementa si aquestes han patit conductes d'abús emocional, com el bulling, en la infantesa o adolescència; tal com mostren els resultats de l'estudi.

"És essencial capacitar el col·lectiu de professionals de la salut mental per detectar possibles experiències traumàtiques en la infància, i nivells elevats d'estrès, i així poder realitzar un millor abordatge terapèutic en aquelles persones que puguin ser més susceptibles a presentar comportaments suïcides. La detecció precoç dels factors de risc és la clau per disminuir la incidència del suïcidi en la nostra població". Conclou Regina Vila, coautora de l'article.

Article de referència

Diago M, Vila-Badia R, Serra-Arumí C, Butjosa A, Del Cacho N, Esteban Sanjusto M, Colomer-Salvans A, Sánchez L, Dolz M, Muñoz-Samons D, Profep G, Usall J. Emotional abuse and perceived stress: The most relevant factors in suicide behavior in first-episode psychosis patients. Psychiatry Res. 2022 Jun 30;315:114699. doi: 10.1016/j.psychres.2022.114699. Epub ahead of print. PMID: 35785562.

"És essencial capacitar el col·lectiu de professionals de la salut mental per detectar possibles experiències traumàtiques en la infància, i nivells elevats d'estrès, i així poder realitzar un millor abordatge terapèutic"

Vols compartir aquesta notícia?