L'Institut

Ombudsperson

L'Ombudsperson de recerca o síndic/a de greuges de recerca és una figura independent, degudament qualificada i de gran integritat personal. La seva tasca és ser mediadora i consellera en casos de conflicte en matèria de bones pràctiques científiques, i és nomenada pels òrgans de govern.

L'Ombudsperson de recerca està accessible a tot el personal investigador pels casos en què hi hagués sospita d'una possible vulneració dels principis de la bona pràctica científica. L'Ombudsperson assegura discreció respecte de la informació que assenyalin una possible mala conducta o conflicte professional. Així mateix, les gestions de l'Ombudsperson són confidencials, i no està obligada a revelar aquesta informació als òrgans de gestió de l'institut.

L'Ombudsperson manté una vigilància en sobre la marxa general de la recerca i identifica àrees problemàtiques que poden donar lloc a mala conducta científica o conflictes professionals.

L'Ombudsperson col·labora amb un comitè permanent d'integritat i ètica de la recerca (CIR-CAT) que complementa les accions de l'Ombudsperson, donant-li el suport i reforç necessari.

El nostre Ombudsperson és la Dra. Montserrat Esquerda, professional independent, degudament qualificada i de reconeguda integritat personal, accessible a tots els nostres/es investigadors/es per a aquells casos en què hi hagués una possible vulneració dels principis de la bona pràctica científica.

En casos de conflictes o de dubtes en relació amb les bones pràctiques científiques, la persona interessada pot contactar amb l'Ombudsperson a través de l'email irsjd.ombudsperson(ELIMINAR)@sjd.es.