Montserrat Gutiérrez i Silvia Ciprés

Infermeres investigadores

"Cal que ens preguntem per què fem aquella actuació amb l'objectiu de treballar segons l'evidència científica i prestar la millor atenció al pacient"

Montserrat Gutiérrez i Silvia Ciprés són, només, dues de les infermeres de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que formen part d'equips d'investigació de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu. No només presten assistència als pacients, sinó que també treballen en projectes de recerca i innovació amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i millorar la pràctica. Parlem amb elles per conèixer com treballen.

Maig 2023

Quines són les línies de recerca en l'àmbit de la infermeria a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona · Institut de Recerca Sant Joan de Déu?

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona · IRSJD té actualment quatre línies de recerca en l'àmbit de la infermeria. En primer lloc, tenim la línia anomenada "best practices", que té com a objectiu avaluar i millorar la pràctica infermera basada en l'evidència científica per millorar l'atenció als pacients i les seves famílies. Hem de pensar que una gran part de recerca que fem és recerca translacional, és a dir que volem millorar l'assistència al pacient.

La segona línia, anomenada "empowerment", se centra en l'avaluació de l'empoderament i la capacitació dels pacients i les seves famílies, especialment en aquells casos que els pacients no tenen prou autonomia. Actualment, tenim alguns procediments que es fa el mateix pacient o la seva família a casa, però per fer-ho necessitem formar-los i donar-los autonomia, per això és molt important conèixer si aquesta formació ha sigut adequada o quines millores cal implementar.

Després, trobem una tercera línia, anomenada "management", dedicada a desenvolupar estratègies d'implementació de la figura de la infermera de pràctica avançada (IPA) i la repercussió en temes d'indicadors de salut, qualitat assistencial i gestió hospitalària.

Ens heu comentat que hi ha una quarta línia de recerca que heu incorporat recentment, que ens en podeu dir?

Efectivament, hem incorporat una quarta línia de recerca que se centra en l'experiència del pacient i les seves famílies. L'objectiu principal és conèixer i avaluar aquesta experiència, especialment en relació amb les cures infermeres i una sèrie d'indicadors sensibles a la pràctica infermera que ens ajudin a identificar les necessitats dels pacients i el que volen les seves famílies. També ens permet veure com ha estat la seva estada amb nosaltres i quines millores podem fer per aconseguir una millor atenció.

Podríeu donar-nos exemples de projectes de recerca en els quals esteu treballant actualment?

Sí, és clar. Un exemple dins de la nostra línia de recerca sobre la participació del pacient i la seva experiència és el projecte que s'està desenvolupant amb les infermeres del PCCB que atenen pacients aïllats. Han creat un programa per millorar la resposta dels pacients als tractaments mitjançant el disseny de jocs adaptats a les seves necessitats. Actualment, estem recopilant dades per avaluar l'efectivitat del programa en la millora de la seva experiència.

Un altre exemple és el projecte que realitzem per avaluar l'empoderament dels pacients i les seves famílies. Proporcionem a cada pacient un pla de cures personalitzat per seguir a casa seva, i hem de garantir que puguin implementar-lo amb èxit. A través d'aquest estudi, cerquem comprendre les dificultats a què s’enfronten els pacients per seguir aquest pla i modifiquem els aspectes necessaris per millorar la seva implementació i experiència.

Quines iniciatives s'estan duent a terme per fomentar la recerca en infermeria?

En els últims anys, s'ha observat un interès creixent per millorar la pràctica infermera a través de l'evidència científica. Per ajudar a les infermeres a iniciar-se en la recerca, s'ha posat en marxa un curs per dotar-les de les eines metodològiques necessàries. Aquest curs, impartit juntament amb la Marta Fajardo, ofereix informació sobre com formular preguntes de recerca, com fer una cerca bibliogràfica, quines variables considerar, quin tipus de projecte desenvolupar i com fer l'anàlisi estadística, entre altres qüestions. A més, també s'han creat grups estables d'infermeres per ajudar a iniciar projectes de recerca. S'està treballant en una estratègia per establir les bases per a la recerca en infermeria dins de l'hospital, i s'acompanya les infermeres en la preparació de la documentació necessària per als comitès de recerca i ètica, així com per a les presentacions en congressos. L'objectiu és dotar d'autonomia, qualitat i rigor a la recerca en infermeria.

Quines són les raons per les quals neixen els projectes de recerca dins de l'hospital?

Els projectes de recerca dins de l'hospital neixen per diverses raons. En primer lloc, com a resposta a la reflexió crítica sobre la nostra pràctica i l'impacte que té en els pacients i les seves famílies. Això implica qüestionar-nos si el que fem és realment beneficiós per als pacients i, en cas contrari, buscar maneres de millorar. També podem rebre aportacions de noves professionals que s'incorporen a l'hospital i que ens permeten conèixer altres metodologies i pràctiques. A més, la necessitat de desenvolupar noves tècniques o afrontar situacions complexes pot portar a la creació de nous projectes. Finalment, el treball en equip interdisciplinari és clau per al desenvolupament de projectes de recerca exitosos.

Per què és important la recerca en infermeria i en la qualitat de l'atenció sanitària que rebem els pacients?

La recerca en infermeria té un impacte directe en la qualitat de l'atenció sanitària que reben els pacients. A través de la investigació, podem avaluar l'efectivitat de les intervencions infermeres i desenvolupar noves pràctiques basades en l'evidència científica que millorin els resultats dels pacients. No ens hem de basar en frases com "això s'ha fet sempre així", "jo ho vaig aprendre així", sinó que hem de ser capaces de demostrar-ho a través de l'evidència i si cal, canviar-ho.

Un altre exemple és com la recerca ens pot ajudar a entendre millor les necessitats dels pacients i a dissenyar intervencions personalitzades que s'adaptin a les seves necessitats i preferències individuals. Pensem que la veu del pacient i les seves famílies té prou importància per a escoltar-la, valorar-la i incorporar-la com a part dels nostres processos de millora.

A més, la recerca en infermeria també pot ajudar a millorar la coordinació de les cures entre diferents equips d'atenció sanitària i reduir errors. En general, la investigació en infermeria ens ajuda a proporcionar una atenció sanitària de qualitat i centrada en el pacient, que millora la salut i la satisfacció dels pacients i les seves famílies.

Quins són els reptes de futur que us heu marcat des de la recerca en infermeria?

Un dels reptes que ens plantegem és el procés d'implementació dels resultats obtinguts, ja que considerem que un projecte de recerca no acaba amb la publicació d'un article científic, sinó amb la implementació dels resultats en la pràctica assistencial. Per això, ens estem formant en competències que ens permetin realitzar programes d'implementació de l'evidència científica i fer canvis en la forma de treballar basats en aquesta evidència.

D'altra banda, una de les altres metes de futur és promoure la recerca dins del col·lectiu per assegurar que la pràctica estigui basada en l'evidència científica. També busquem fomentar un esperit crític dins del col·lectiu, ser part del desenvolupament de la professió i millorar la salut dels pacients. Això ho estem aconseguint mitjançant el curs que hem organitzat, on una mitjana de 35 infermeres han participat per sessió. A més a més, treballem des de la recerca i en col·laboració amb altres professionals de la salut, ja que tots compartim el mateix objectiu de millorar l'experiència del pacient i la seva família durant el procés de salut o malaltia. Finalment, volem aprofundir en la mirada de la recerca-innovació per respondre a les necessitats i demandes de la població.

"A través de la investigació, podem avaluar l'efectivitat de les intervencions infermeres i desenvolupar noves pràctiques basades en l'evidència científica."

Vols compartir aquesta entrevista?