Serveis cientificotècnics

Unitat de Disseny, Anàlisi i Interpretació en Genòmica Microbiana

La unitat de Disseny, Anàlisis i Interpretació en Genòmica Microbiana integra l'experiència i el coneixement científic en el camp de la microbiologia clínica, la seqüenciació massiva i la bioinformàtica per tal de proporcionar assistència individualitzada per al disseny, el processament de mostres, l'anàlisi de dades i la interpretació d'estudis de genòmica microbiana dins l'àmbit de la recerca biomèdica.

Serveis

La unitat ofereix suport a investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, així com a institucions externes, i inclou:

  1. Assessorament per al disseny experimental. Consell per la planificació d'estudis de genòmica microbiana tenint en compte l'objectiu i les hipòtesis d'estudi; la disponibilitat, el tipus i el número de mostres; la tecnologia de seqüenciació i les anàlisis bioinformàtiques; sempre seguint un enfoc cost-efectiu.
  2. Processament de mostres biològiques. Extracció de DNA i RNA de mostres biològiques seguint el protocol de laboratori més adient per optimitzar la quantitat d'àcid nucleic obtinguda.
  3. Anàlisis de les dades de seqüenciació. Processament de les dades de seqüenciació seguint el work-flow d'anàlisis més adient d'acord amb el disseny, l'objectiu i les hipòtesis d'estudi i el tipus de dades de seqüenciació obtingudes.
  4. La interpretació i la integració de les dades. Interpretació dels resultats obtinguts dins un context biomèdic d'acord amb el disseny i els plantejaments de l'estudi. La unitat també ofereix assistència en la integració dels resultats obtinguts en la redacció d'articles científics i en el corresponent dipòsit de les dades de seqüenciació generades en depositaris públics adients.

Tarifes

  • Personal investigador vinculat a SJD (IRSJD o Hospital): 80€/mostra
  • Personal investigador no vinculat a SJD (IRSJD o Hospital) amb projectes competitius públics: 100€/mostra
  • Personal investigador no vinculat a SJD (IRSJD o Hospital) amb projectes privats: 120€/mostra

Contacte i horari

Dra. Carmen Muñoz-Almagro
Directora de I+D+I de Microbiologia de l’Hospital Sant Joan de Sant Joan de Déu Barcelona.
carmen.munoza@sjd.es

Horari
De dilluns a divendres de 8h a 16h