Serveis

Disseny de protocols a mida:

  • Bateries d'adquisició de neuroimatge i tasques cognitives específiques.
  • Identificació de la metodologia estadística òptima per a cada cas.
  • Realització d'estudis pilot en general i de compatibilitat en projectes multicèntrics.

Suport en l’avaluació de subjectes

  • Implementació de protocols de recerca propis o aliens.
  • Realització d'avaluacions relacionades amb neuroimatge.
  • Supervisió de protocols d'adquisició.
  • Aplicació de proves cognitives en sincronia amb la neuroimatge funcional.

Tasques d'anàlisi, emmagatzematge i discussió de dades:

  • Participació activa en l'anàlisi i interpretació de dades a nivell individual i grupal.
  • Participació en la discussió i redacció dels corresponents articles.
  • Administració de bases de dades de neuroimatge.

Tarifes de la Unitat de Suport cientificotècnic en projectes amb Neuroimatge

Tarifes 2023

Contacte

Dr Christian Stephan-Otto
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi)
Unitat de Recerca
Edifici Sant Rafael. 1ª planta.
Tel. 93 640 63 50 Ext. 12544
christian.stephano(ELIMINAR)@sjd.es