La Unitat d'Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona, dins de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (ubicat al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona) té una superfície de 270 m2.

Persona treballant a la Unitat d'Experimentació Animal de l'Hospital Sant Joan de Déu

Destinada a la investigació vinculada a l'ús de l'animal de laboratori que duen a terme els investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i de la Universitat de Barcelona, ha estat dissenyada i construïda segons la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya en el Decret 214/97, de 20 de juliol. En compliment d'aquest decret, figura inscrita en el Departament de Medi Ambient amb el núm. B9900063.


Equipaments

La unitat disposa d'una zona d'estabulació independent on es poden allotjar diferents espècies d'animals (petits rosegadors i lagomorfs) en condicions de temperatura, humitat i cicles de llum/obscuritat controlats. També disposa d'una zona d'estabulació específica per a animals immunodeprimits.

També hi ha tres sales d'experimentació equipades perquè els usuaris corresponents hi puguin dur a terme la seva investigació: taules de cirurgia, llums, gasos, equips d'anestèsia, balances, centrifugadora, congelador -80°, nevera 4°, autoclau, agitadors, etc., així com suport informàtic.


Serveis

La Unitat d'Experimentació Animal, equipada amb les instal·lacions adients per donar suport a la recerca, té les finalitats següents:

Normativa d'ús

Pot fer ús de les instal·lacions tot el personal investigador que col·labori en programes de recerca amb animals d'experimentació, tant si estan vinculats a l'Hospital Sant Joan de Déu com a la Universitat de Barcelona. Tot el personal usuari d'aquesta unitat haurà d'estar acreditat per la Generalitat de Catalunya.


Contacte

Dra. Lara Sedó
Assessor en benestar animal

Sra. Isabel Salas
Personal tècnic

Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 280 28 29 Ext. 4406
larasedo(ELIMINAR)@ub.edu

Horaris

De dilluns a divendres, de 08:30 a 14:30h.