La Biblioteca Sant Joan de Déu està integrada dins de l’Àrea de Gestió del Coneixement i Comunicació Científica de la Fundació de Recerca SJD, té com a objectiu donar serveis per al suport i acompanyament en l'aprenentatge, la docència, la investigació, la innovació i la gestió i presa de decisions.

Actualment compta amb tres punts d'informació i atenció als usuaris; un ubicat a Esplugues de Llobregat, l’altre dins del recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat i el tercer al Campus Docent Sant Joan de Déu a Barcelona.


Serveis

  • Accés a recursos (llibres, revistes, etc.) online i en paper
  • Obtenció de documents
  • Assessorament en la cerca bibliogràfica
  • Implementació de gestors bibliogràfics
  • Formació presencial i online
  • Gestió de currículum vitae
  • Informació sobre acreditacions docents i de recerca
  • Normativa d'afiliació
  • Orientació a la publicació científica
  • Gestió de la producció científica

Contacte

Punt d'atenció Esplugues de Llobregat
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Edifici Docent. 4ª planta.
Tel. 93 253 21 67

Punt d'atenció Sant Boi de Llobregat
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Edifici Pujadas.
Planta baixa.
Tel. 936 406 350 ext.12821

Punt d'atenció Barcelona
Campus Docent Sant Joan de Déu
C/ Miret i Sans, 10-16. Barcelona
Tel. 932 800 949

Equip: biblioteca(ELIMINAR)@ohsjd.es