Ajuts a la innovació dels “Premis CSC IMPULSA"


Convocatòria oberta
M'interessa
Entitat convocant:
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
20.000 € per categoria
Descripció:

L'objectiu d'aquest programa és detectar, reconèixer, impulsar i accelerar les iniciatives innovadores de les entitats sanitàries i socials que prestin serveis al sistema públic del nostre territori. 

Les àrees específiques o categories en les quals s'hauran d'emmarcar els projectes presentats són:

· Malalties de la retina

· Càncer i urologia

· Càncer de pulmó

· Abordatge integral en l'obesitat

· Projectes innovadors d'intel·ligència artificial (IA) en àmbit salut

· Projectes innovadors d'intel·ligència artificial (IA) en àmbit social

· Categoria general (altres projectes no inclosos en les categories anteriors)

Requisits

Candidatures que, entre d'altres, no justifiquin el seu caràcter innovador; avaluïn fàrmacs (comercialitzats)

El guanyador de cada categoria rebrà per part del CSC una aportació econòmica de 20.000 euros per al desenvolupament del projecte proposat d'acord amb les bases d'aquesta convocatòria, i un acompanyament per part de l'Oficina Tècnica de Projectes d'innovació del CSC, que oferirà assessorament en el desenvolupament dels projectes i en farà seguiment.

Membres de l'equip participant

Preferentment, les propostes de projectes hauran de comptar amb la participació multidisciplinària per promoure la innovació. Es valorarà positivament aquells projectes en els quals participin professionals de diferents àmbits de coneixement. Els projectes candidats a aquestes ajudes hauran de ser liderats per persones que treballin i/o que estiguin associades actualment a alguna entitat sanitària i/o social que presti serveis públics a Catalunya. Tanmateix, dins de l'equip del projecte poden participar persones amb diferents perfils afiliats a altres tipus d'institucions. Els participants podran presentar el nombre de projectes que considerin per cadascuna de les temàtiques incloses en aquestes bases. No s'estableix un límit de projectes per centre per presentar a cada temàtica/categoria en aquesta convocatòria.

Maduresa de la solució

Emmarcats dins les fases d'ideació, prova de concepte, prototipatge i/o primeres fases de desenvolupament i/o validació (assimilable a TLR-1 fins TLR-6).

Sol·licitud

La presentació de les candidatures es farà mitjançant un formulari allotjat a: https://connecta.consorci.org/csc-impulsa/

En el formulari relatiu a les dades de sol·licitud no s'han d'incloure dades que permetin la identificació de l'entitat i/o el seu investigador principal o equip multidisciplinari.

Haurà d'estar anonimitzat perquè és la part que es compartirà amb el comitè d'experts.

El comitè d'experts no avaluarà cap candidatura que no compleixi aquest requisit.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció de la Recerca abans del 23 de setembre de 2024