Ajuts PRODUCTE destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Àmbit:
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
150.000 €
Descripció:

Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades.

L'objecte dels ajuts és el finançament d'activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte i/o la validació de la proposta de generació de valor, per tal de reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia o coneixement en desenvolupament.

Durada 18 mesos.

Requisits

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.

Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir amb els requisits següents:

  1. El Científic o Científica Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o del centre participant i tenir-hi dedicació completa.
  2. El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar en fase predoctoral o postdoctoral.
Sol·licitud

Des del Tràmit Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2024. Modalitat B. Producte, descarregar iel formulari general de sol·licitud (Contacteu amb la vostra persona de referència per aquest tràmit).

Emplenar les dades del formulari general de sol·licitud i adjuntar la següent documentació annexa:

  • Memòria detallada del projecte IdC 2024.
  • Pressupost desglossat per entitats (només per a projectes col·laboratius).
  • Esborrany del Conveni de col·laboració (només per a Projectes col·laboratius).
  • Cartes de suport per part d'entitats interessades amb la proposta, si escau.
  • Carta d'interès del/s candidat/s a Mentor Empresarial, si escau

En cas d' interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 22 de maig de 2024.