Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca 2024


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
3.000 €
Descripció:

Objectius

La Beca de recerca bàsica de la Societat de Fisioteràpia té com a finalitat premiar un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia.

Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multidisciplinars, amb un tema original, així com aquells projectes que formin part d’un programa de doctorat cursat per un fisioterapeuta.

Dotació i duració

3.000 euros i un període màxim de 3 anys.

Requisits

L'investigador principal haurà de ser soci de la Societat de Fisioteràpia (fet que es pot produir en el moment de la presentació del projecte) i mantenir-se com a tal dos anys posteriorment (2026) a la resolució de la convocatòria de la XIII Beca (2024)

S'ha de fer constar si el projecte forma part d'un altre projecte més ampli. En aquest cas, s'especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació econòmica del premi en cas d'obtenir-ho. També s'haurà d'especificar si n'ha obtingut algun premi o beca prèviament, en el cas que no s'informi podrà ser denegada la sol·licitud

La Beca és indivisible en un sol projecte de recerca.

Sol·licitud

Documentació

1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.

2. Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.

3. Certificat del responsable del Centre o institució on s'hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-ho constar l'acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.

Presentació sol·licitud

En cas d'interès, contacteu abans del 17 d'abril de 2022 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format pdf per correu electrònic a scfisioterapia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de maig de 2024.