Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2023)


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoria:
Altres
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
1.000€
Descripció:

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant l'any 2023, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

Requisits

Haver defensat la tesi durant l'any que fixi la convocatòria.

Haver obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol.

S'entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català.

b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i en una altra llengua oficial de la Unió Europea.

c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions en què les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

d) Cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2023. 

Sol·licitud

Les  sol·licituds les haurà de formalitzar la persona interessada via electrónica a través de "Tràmits gencat" a la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

En cas d'interès, contacteu abans del 2 de maig de 2024 amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca.