Beca "In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell i del Dr. Miguel de Caralt Munné"


Convocatòria oberta
M'interessa
Entitat convocant:
Fundació Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Mobilitat
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
6.000 €
Descripció:

Proporcionar als residents en l'últim any de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica en un Hospital acreditat de Catalunya, l'oportunitat d'ampliar o d'actualitzar la seva formació, tant clínica com de recerca, a un o més centres de l'estranger, durant un període de 2 a 4 mesos.

Requisits

Ser resident del darrer any o especialista en Oncologia Radioteràpica en un Hospital acreditat de Catalunya.

Els sol·licitants hauran de ser socis de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Sol·licitud

Documentació a presentar

- Projecte

- CV actualitzat

- Fotocòpia del títol d'especialista o carta del cap de servei en el cas que sigui resident d'últim any

- Document d'acceptació del(s)Centre(s) on es realitzarà el període de formació

- Carta del Cap de Servei del Centre on treballa o d'un tutor del centre on s'indiqui l'interès de l'àrea de formació i la seva aplicació posterior dels coneixements adquirits pel sol·licitant.

- En cas d'estar ocupant una plaça hospitalària presentar un permís del Centre acreditant l'acceptació del període de formació previst

- Disposar d'un nivell adequat de l'idioma del país de destinació

La documentació s’enviarà a:

- Dr. Sergio Peralta Muñoz speralta@grupsagessa.com (Secretari junta)

- Marta Gratacòs martagratacos@academia.cat (Secretaria acadèmia).

En cas d'interès contacteu amb frecerca.convocatories@sjd.es abans del 18 de juliol de 2022