Xavier Puñet Ortiz

Innovation Business Developer i Promotor de la xarxa i4KIDS

"El nostre repte és identificar i recolzar aquells projectes innovadors en pediatria i salut materna, que destaquin per la seva capacitat de generar un canvi en la societat"

El 2020 l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu van rebre un finançament, per part de la Generalitat de Catalunya del Fons Europeu pel Desenvolupament Regional (FEDER), per a crear i coordinar la primera xarxa d'innovació pediàtrica i de salut materna, la xarxa i4KIDS.

Un any després estem a les portes del primer "PEDIATRIC INNOVATION DAY", una jornada on coneixerem alguns dels i les protagonistes en innovació del nostre territori i de fora. Parlem amb en Xavier Puñet, Innovation Business Developer i Promotor de la xarxa, per conèixer l'i4KIDS i la jornada del 21 d'octubre.

Què és l’i4KIDS i qui en forma part?

L'i4KIDS és una xarxa d'entitats de l'ecosistema que neix a Catalunya i es projecta internacionalment, per esdevenir referent, sobretot, a nivell europeu, però també a Àsia i Amèrica. L'i4KIDS aglutina diferents entitats del món de la recerca hospitalària, universitària o centres de recerca, entre altres, que treballen en l'àmbit de la pediatria i la salut maternal, que volen promoure la innovació i propiciar el desenvolupament de productes que puguin arribar al mercat.

A part dels membres "core" tenim una òrbita d'entitats que també tenen interès i ajuden a fomentar la innovació pediàtrica, com ara associacions de pacients, empreses privades, inversos privats, altres empreses que poden oferir serveis als projectes pediàtrics i entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya, com ara el Biocat, CataloniaBio, Barcelona Health Hub, etc.

Com és el funcionament de l'i4KIDS?

Ens agrada comparar l'i4KIDS amb un portaavions. Nosaltres tenim una sèrie d'infraestructures i eines, amb la qual un projecte pediàtric de qualsevol tipologia, estigui en una etapa inicial o en una etapa més madura, pugui venir i fer ús d'aquesta infraestructura.

D'aquesta manera, si un projecte vol aterrar al nostre portaavions, li fem una anàlisi de quines necessitats té, veiem on vol arribar i a partir d'aquí li oferim les eines disponibles per avançar cap al seu objectiu. I això ho fem amb tots els projectes o idees que ens arriben, ja siguin de membres del propi i4KIDS o bé de tercers.

Per què el desenvolupament d'innovacions en pediatria i salut maternal no és tan ràpid com en altres camps?

El desenvolupament de la innovació per si mateix ja és complicat en el nostre país, però si ens capbussem en la innovació pediàtrica s'afegeixen noves barreres que alenteixen el desenvolupament i l'adopció de la innovació; fent que aquesta arribin entre 5 i 10 anys més tard del que hauria de ser. A través de l'i4KIDS intentarem buscar estratègies i eines que permetin traspassar aquestes barreres i arribar al pacient d'una manera més àgil.

Quines són les barreres que ha de traspassar la innovació en l'àmbit pediàtric i de la salut materna?

Per una banda hi ha barreres de caràcter tècnic més lligades al desenvolupament de les tecnologies, ja que el pacient pediàtric sovint està vinculat a malalties complexes, minoritàries o cròniques. A més a més, el pacient pediàtric no es pot tractar com un adult petit, ja que està en constant creixement, i té unes necessitats diferents segons el període concret de la infantesa. Això fa que el desenvolupament clínic i regulador pugui ser més complicat. Finalment, hi ha barreres de mercat vinculades a una cultura de la indústria que té certa resistència històrica a entrar en mercats pediàtrics, per ser mercats nínxols. Afortunadament, les perspectives són de canvi.

Però no tot són barreres en la innovació, quines oportunitats ofereix l'àmbit pediàtric?

Hi ha certs aspectes que fan de la innovació en pediatria una oportunitat. En el cas dels mercats nínxols, s'ha vist que en els darrers anys ha crescut l'interès per ells, ja que poden tenir una bona oportunitat de negoci i de retorn darrere. Per altra banda, a nivell europeu s'està fent una aposta estratègica en els projectes "High-Value Healthcare", i a més a més existeixen incentius i estratègies desplegats pels organismes reguladors que faciliten i acceleraren el desenvolupament pediàtric. Per tant, el conjunt d'aquestes oportunitats fa que la innovació en salut pediàtrica pugui tenir un paper destacat. Des de l'i4KIDS comptem amb una xarxa d'experts en pediatria, tant en l'àmbit assistencial com de la recerca, que són les peces clau per aprofitar aquestes oportunitats.

Quin és el gran repte que l'i4KIDS s'ha marcat assolir durant els pròxims anys?

L'i4KIDS vol trobar i definir el perfil d'inversor d'impacte en l'àmbit pediàtric, que és molt peculiar i difícil de trobar, però existeix, i crear una cartera. Quan parlem d'inversos d'impacte, parlem d'un perfil molt concret. És un inversor que, més enllà de buscar el retorn econòmic, aposta per inversions que tinguin un impacte social, com ara projectes de salut que aborden necessitats mèdiques no cobertes.

El pròxim dijous 21 d'octubre se celebra el primer "PEDIATRIC INNOVATION DAY" què hi trobaran els assistents?

La jornada es dividirà en dos blocs, en el primer bloc hem organitzat una sèrie de xerrades i taules rodones on intervindran experts de diferents àmbits de la pediatria, amb l'objectiu de mostrar les diferents perspectives de la innovació pediàtrica i la seva experiència dins del camp. Així doncs, trobarem persones provinents del món de la recerca, empresarial, hospitalari o de la inversió.

I en el bloc de la tarda els assistents podran descobrir els 6 projectes innovadors finalistes de la primera "Call of Projects" de l'i4KIDS. Durant aquest bloc es presentaran els projectes i un jurat els avaluarà amb l'objectiu de premiar les millors propostes.

Què destacaries de la "Call of Projectes" que vau obrir pel PEDIATRIC INNVOATION DAY?

En primer lloc, ens va sorprendre la bona acollida que va tenir la crida, ja que vam rebre més de 40 projectes, entre projectes del territori i d'Europa. I en segon lloc, l'àmplia varietat de projectes, entre els quals trobem projectes de l'àmbit terapèutic, digital, de noves tecnologies, etc. I a més en diferents etapes de maduresa. Però una de les coses que més ens va sorprendre fou l'esperit dels equips que hi havia darrere de cada projecte, ja que tots ells tenien una voluntat molt ferma de tirar endavant les idees, amb molta implicació en el seu desenvolupament i molta energia.

A qui li recomanaries assistir al PEDIATRIC INNOVATION DAY?

Per una banda al col·lectiu investigador, innovador i emprenedor que volen tirar endavant projectes. Creiem que per aquestes persones la jornada els pot oferir diferents mirades i figures de referència amb les quals emmirallar-se; i amb qui poden contactar per resoldre dubtes o compartir experiències. El PEDIATRIC INNOVATION DAY presentarà professional que ja han viscut el procés de desenvolupar innovació dins de l'àmbit pediàtric i que poden ser referents pel qui s'ho estan plantejant.

I per l'altra banda, també animem a la indústria i als inversors que assisteixin a la jornada, perquè vegin què s'està movent en aquest àmbit. A més, en la segona part de la jornada, podran conèixer els 6 projectes finalistes si així ho desitgen, i posar-se en contacte amb les persones responsables de cadascun d'ells.


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

A través de l'i4KIDS intentarem buscar estratègies i eines que permetin traspassar les barreres a què s'enfronten els projectes d'innovació pediàtrics i arribar al pacient d'una manera més àgil.

Vols compartir aquesta entrevista?