Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT)

On som

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Com arribar-hi

Webs relacionades

El grup "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus" (MERITT) és un grup de recerca consolidat i reconegut per la Generalitat de Calatunya des del 2014, i està liderat per la Dra. Judith Usall i la Dra. Susana Ochoa. El seu interès general es basa en l'estudi de les persones amb trastorns mentals greus, tant des d'una perspectiva clínica com bàsica i des d'un abordatge longitudinal al llarg de la vida des de la infància fins a l'edat adulta, amb una intencionalitat marcada cap a la transferència dels resultats clínics per ajudar a resoldre necessitats de la població amb psicosi i les seves famílies.

El grup compta amb diversos projectes finançats, formant part de consorcis de recerca internacionals i compta amb l'enfocament transversal de gènere que afavoreix aquest abordatge necessari i rellevant que cal adoptar en els projectes de recerca, com també involucra la participació activa de les persones expertes en primera persona.

S’organitza en 5 línies de recerca: Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals greus, Abordatge metacognitiu de la psicosi: avaluació i intervencions psicològiques, Psiquiatria molecular, Psiquiatria infantil i Salut mental a l'àmbit penitenciari.

Línies de recerca

 1. Línia de bases clíniques, cognitives, i psicosocials dels trastorns mentals greus. Investigadora principal: Judith Usall. Aquesta línia té com a objectius principals caracteritzar i fer un seguiment de les persones amb un primer episodi psicòtic, tant en els aspectes biològics, com clínics, neuropsicològics, i psicosocials. En els darrers anys s'ha centrat més específicament en l'estudi dels factors estressants i el trauma infantil i també els protectors. Darrerament, s'ha afegit l'estudi de neuroimatge i cognició.

 2. Línia d'abordatge metacognitiu de la psicosi: avaluació i intervencions psicològiques. Investigadora principal: Susana Ochoa. La línia té com a objectiu avaluar els processos metacognitius i la cognició social en persones amb psicosi, així com la seva relació amb variables clíniques, funcionals, neuropsicològiques i de recuperació. Com a part principal de l'objectiu de la línia està desenvolupat i avaluar l'eficàcia de tractaments psicològics innovadors que ajudin a la millora de la metacognició i la cognició social en persones amb esquizofrènia i primers episodis psicòtics amb la finalitat d'aconseguir una plena recuperació.

 3. Línia de psiquiatria molecular. Investigadora principal: Belen Ramos. La línia té com a objectiu investigar els biomarcadors alterats en persones amb trastorns psicòtics que puguin ajudar a predir l'evolució dels símptomes i el deteriorament cognitiu per poder aplicar intervencions primerenques de major eficàcia. Aquesta línia d'investigació bàsica treballa de manera coordinada amb les línies clíniques.

 4. Línia emergent de Salut mental penitenciària. Investigadora principal: Gemma Escuder. Els seus objectius es basen a avaluar les necessitats i les variables de funcionament clínic, social i neuropsicològiques que més incideixen en la rehabilitació i recuperació de les persones amb trastorn mental greu atesos a l'àmbit penitenciari i avaluar l'eficàcia dels tractaments, farmacològics i psicològics, dirigits a aquesta població. 

Objectius científics

 1. Realitzar assajos clínics per avaluar l'eficàcia de tractament estrogènics en pacients amb esquizofrènia.
 2. Avaluar l'eficàcia de tractaments psicològics dirigits a persones amb psicosi.
 3. Potenciar l'estudi de l'eficàcia de les noves tecnologies per millorar l'abordatge de pacients amb psicosi
 4. Determinar les variables de funcionament clínic, social o neuropsicològiques que més incideixen en una pitjor evolució del trastorn mental sever, especialment en els seus inicis, amb la intenció de prevenir el deteriorament d'aquest. Així com aspectes biològics, relacionats amb les hormones sexuals.
 5. Estudiar les diferències clíniques, socials i neuropsicològiques dels diferents trastorns mentals greus i dels primers episodis psicòtics, així com poblacions especials com discapacitat intel·lectual i penitenciària en relació al trastorn mental.
 6. Disposar d'instruments de mesura adequats per a l'avaluació de les persones amb un trastorn mental greu.
 7. Identificar noves vies moleculars alterades en cervell amb esquizofrènia crònica, especialment aquelles implicades en el neurodesenvolupament o funcionament de la transmissió sinàptica, amb especial interès en factors de transcripció, així com investigar la relació d'aquestes vies amb els símptomes i funcionament neuropsicològic.
 8. Estudiar la regulació de vies moleculars alterades en esquizofrènia en cervell en models animals de psicosi i en models cel·lulars.
 9. Estudiar biomarcadors perifèrics en psicosi en relació amb els símptomes, funcionament cognitiu, canvis estructurals en cervell i en resposta a intervencions terapèutiques.

Àmbit/Camp d'especialització

Pel que fa a les metodologies i tècniques d'investigació emprades:

En la línia de Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs s'avaluen mostres de pacients amb trastorn psicòtic en diferents etapes de la seva malaltia. Es realitza també seguiment de cohorts de pacients. La investigació es realitza a través d'entrevistes clíniques i de l'administració d'escales clíniques i neuropsicològiques. La necessitat d'escales apropiades de mesura ens porta a crear i validar instruments de mesura.

En la línia d'Intervencions en salut mental es duen a terme assajos clínics de fàrmacs ja comercialitzats per a avaluar la seva eficàcia en una nova indicació. També es realitzen assaigs clínics per avaluar l'eficàcia de tractaments psicològics.

En la línia de psiquiatria molecular es van realitzar estudis en teixit cerebral post mortem principalment en esquizofrènia. El grup aborda marcadors concrets a través de tècniques bioquímiques clàssiques com l'immunoblot i de biologia molecular com estudis d'expressió gènica per RT-PCR en temps real, i ocasionalment seqüenciació. A més, es realitzen anàlisi de rastreig a través de tècniques de proteòmica quantitativa en teixit cerebral post mortem en esquizofrènia. Les investigadores realitzen estudis de biomarcadors en cèl·lules sanguínies mononucleades perifèriques en pacients amb un trastorn psicòtic i en estudis de neuroimatge anàlisi per ressonància magnètica estructural i funcional. A més, d’aprofundir en algunes vies moleculars a través d'estudis en cultius primaris de neurones o astròcits de rata i/o models de psicosi en ratolins.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Impacto de las experiencias traumáticas en la salud mental de las mujeres internas en prisión. Estudio piloto sobre la eficacia de la terapia EMDR en esta población. Magic Line.
Investigador/a principal
Gemma Escuder Romeva, Regina Vila Badia
Entitat/es finançadora/es:
Provincia San Juan de Dios de España
Codi
PFNR0194
Data de inici-fi:
2024 - 2026
Nom del projecte:
Magic Line 2023_Impacto de las experiencias traumáticas en la salud mental de las mujeres internas en prisión. Estudio piloto sobre la eficacia de la terapia EMDR en esta población
Investigador/a principal
Gemma Escuder Romeva, Regina Vila Badia
Entitat/es finançadora/es:
Escuder Romeva, Gemma, ZZZZ_O.H.S.J.D.-Curia Provincial, Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu - FSJD, Provincia San Juan de Dios de España
Codi
Projecte Fry-Trauma
Data de inici-fi:
2024 - 2026
Nom del projecte:
Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosis
Investigador/a principal
Susana Ochoa Güerre
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
AC22/00010
Data de inici-fi:
2023 - 2025
Més projectes

Tesis

 • Altered molecular pathways in schizophrenia: modulation by therapeutic strategies
  Autor
  Vila Andreu, Elia
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  03/05/2023
 • TOWARDS PERSONALIZED MEDICINE IN PSYCHOSIS: THE ROLES OF SOCIAL COGNITION AND METACOGNITION
  Autor
  Ferrer Quintero, Marta
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  02/12/2022
 • EXPERIÈNCIES TRAUMÀTIQUES EN LA INFÀNCIA I CONDUCTES SUÏCIDES EN PACIENTS AMB UN PRIMER EPISODI PSICÒTIC
  Autor
  Vila Badia, Regina
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  24/11/2022
Més tesis

Notícies

Més notícies

Activitats

Més activitats