Recerca

HRS4R (HR Excellence Research)

Al mes de setembre de 2018, la Comissió Europea ens ha atorgat el segell 'HR Excellence in Research'. Aquest segell, proveït per la Comissió Europea, identifica les institucions i organismes que fomenten un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables, amb un compromís de millora contínua de les estratègies de RRHH, d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.

La Carta Europea de l'Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors són un conjunt de principis i requeriments que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors, de les entitats que els contracten i/o les institucions finançadores.

El segell s'aconsegueix aplicant la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), que consta de les diverses fases:

 • I Fase Inicial (gener 2017)
  Carta d'Adhesió: Adhesió al Charter & Code i notificació de compromís.
 • II Fase d’Implementació (març-juny 2017)
  Anàlisi GAP: Identifica carències les pràctiques i/o polítiques actuals.
  Pla d'Acció: enumera les accions a dur a terme per tal de superar amb èxit les mancances detectades en l'Anàlisi GAP (actualitzat el maig de 2018).
 • III Fase Avaluació Inicial per la Comissió Europea (setembre 2018)
 • IV Fase Avaluació Provisional (2 anys)
 • V Fase de Renovació del reconeixement (5 anys després de l’obtenció del segell)
 • VI Fase de millora continua

Estratègia HRS4R per a la Fundació Sant Joan de Déu

Documentació

En el marc de l'obtenció del Segell del HRS4R, amb el treball realitzat pels diferents Working Groups i la següent aprovació del Comitè Directiu de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu i la Direcció de l’IRSJD, s’han realitzat els següents documents:

Career Development

Procediment de Selecció

Programa Formatiu

Pla d'Igualtat