Innovació

Hub d’Inovació Pediàtrica · i4Kids

El Hub d'Inovació Pediàtrica · i4Kids té com a objectiu principal impulsar la valorització i la transferència per tal d'aportar solucions dissenyades, desenvolupades i testades amb i per als nens, implicant centres de R+D+I, hospitals, universitats, empreses, pacients i famílies, inversos i autoritats reguladores.

Per tal d'avançar cap a un nou ecosistema pediàtric col·laboratiu on els nens siguin el focus principal de l'estratègia d'innovació, sent partícips en la identificació de necessitats, en l'acompanyament i en l'avaluació de tot el procés de transferència. Servint de catalitzador per impulsar la valorització i transferència que cobreixin amb èxit les necessitats reals dels pacients pediàtrics, amb la visió de poder ser partícips d'un món on nens i joves tinguin accés a medicaments de qualitat i a dispositius mèdics dissenyats per ells i per a les seves necessitats.

El Hub en Innovació Pediàtrica representarà el sector de la Innovació Pediàtrica a Catalunya, i esperem ben aviat a l'entorn Europeu i internacional.

El HIP està format per més de 70 grups de recerca, de diferents institucions d'arreu de Catalunya. També compta amb entitats adherides formades pels actors de l'ecosistema d'innovació a Catalunya, com ara empreses, fons d'inversió, agents dels sistemes, i associacions i representants dels pacients.


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).