María Trinidad Peláez Martínez

Investigador

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Aplicació del protocol unificat per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals a pacients amb estat mental d'alt risc per a psicosi
Investigador/a principal
María Trinidad Peláez Martínez
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
Ajuts Recerca PSSJD 2020_3
Data de inici-fi:
2020 - 2022
Nom del projecte:
Aspectes de l'abordatge de pacients amb psicosi incipient que es relacionen amb millor pronòstic clínic i social a l'any. Avaluació del nou programa de Psicosi Incipient del Parc Sanitari.
Investigador/a principal
María Trinidad Peláez Martínez
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
AR201503
Data de inici-fi:
2015 - 2017
Més projectes