Marina Verdaguer Rodriguez

Marina Verdaguer Rodriguez

Investigador pre-doc

La investigadora Marina Verdaguer Rodríguez es va graduar en Psicologia el febrer de 2019 per la Universitat de Barcelona (UB), obtenint la menció en Psicologia de la Salut. L’any 2021 va obtenir el Màster Oficial en Psicologia General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El maig de 2019 es va incorporar a la Unitat de Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu com a ajudant d'investigació i des del setembre del 2022 està cursant estudis de doctorat. Participa en els projectes següents: 

  • "Cognició social i biaixos cognitius en persones amb primers episodis psicòtics en comparació amb esquizofrènia crònica i controls sans" (SLT006/17/00231).
  • "Avaluació de les necessitats de tractament dels usuaris dels Serveis de Rehabilitació Psicosocial, des de la perspectiva dels propis usuaris, les famílies i els professionals."
  • "Eficacia del entrenamiento meta-cognitivo (EMC) en personas con psicosis de larga evolución que son atendidas en servicios de rehabilitación comunitaria". 
  • "Valoració de la percepció de recuperació i de les variables mediadores dels usuaris i usuàries dels serveis de rehabilitació".
  • "Beneficios de combinar el entrenamiento metacognitivo (EMC) con la rehabilitación cognitiva (RC) en la recuperación de pacientes con trastornos del espectro psicótico" (PID2020-118907RA-I0).
  • "Eficacia de la combinación de la actividad de aquagym y el Entrenamiento Metacognitivo (EMC) sobre variables de salud psicológicas y físicas y su relación con los biomarcadores SP1 y SP4 en personas con psicosis".

Últimes publicacions

Més publicacions