Cerebral Imprints of Gender, Development and Pathology

On som

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Com arribar-hi

Webs relacionades

La recerca del nostre grup aborda des d'un enfocament bàsic la caracterització del cervell en diverses malalties; un dels objectius principals és aplicar noves tècniques de neuroimatge funcional i estructural a diverses disciplines biomèdiques.

Els investigadors del grup col·labora contínuament amb metges i investigadors en projectes com la inflamació cerebral neonatal i les seves seqüeles o com canvia el cervell en les primeres etapes de l'esquizofrènia o la malaltia d'Alzheimer.

Actualment, el grup és reconegut com a Grup Emergent per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya, 2017-SGR-1297). A més de formar part del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBER-SAM), dins del grup liderat pel liderat pel Dr. Josep Maria Haro.

El Dr. Stephan-Otto és membre actiu de la Plataforma de Neuroimatge del CIBERSAM i actualment té un projecte intra-CIBER basat en l'explotació de la mostra conjunta d'imatge cerebral dels Primers Episodis Psicòtics.

Línies de recerca

 1. Funció cerebral en el trastorn mental sever: s'estudia l'efecte de la simptomatologia i alteracions en la cognició en pacients afectats per trastorns com l'esquizofrènia, la depressió o l'ansietat.
 2. Empremtes de la inflamació en el cervell: s'aborden les diferències en la morfologia cerebral trobades en pacients amb malalties neurològiques i psiquiàtriques que podrien ser deguts a processos inflamatoris.
 3. Diferències de gènere en l'estructura cerebral: es quantifica tant la diferència en la morfologia cerebral entre homes i dones com el possible impacte d'una major o menor concentració d'hormones sexuals tant en població sana com en patologies que presenten dimorfisme sexual.
 4. Caracterització de l'infart cerebral en nounats: s'aborda la descripció de l'infart per millorar la capacitat diagnòstica i pronòstica d'una població clínicament vulnerable.

Objectius científics

 1. Aportar nous biomarcadors de funció i estructura cerebral per a la caracterització clínica dels trastorns mentals severs.
 2. Aportar nous biomarcadors d'estructura cerebral per a la caracterització clínica de diverses patologies neurològiques.
 3. Aprofundir en el coneixement dels mecanismes inflamatoris que observem en la patologia cerebral tant neurològica com psiquiàtrica.
 4. Aportar eines pronòstic-diagnòstiques en l'infart neonatal que permetin estratègies terapèutiques més dirigides (per exemple, logopèdia en els casos amb afectació de la regió verbal).

Àmbit/Camp d'especialització

La investigació del grup es basa en la utilització de tècniques de neuroimatge per abordar patologies de molt diversa índole. En particular, s'han estudiat l'esquizofrènia i la depressió amb protocols d'avaluació cognitiva amb neuroimatge funcional desenvolupats pel grup. També s'utilitza la caracterització estructural per estudiar el neurodesenvolupament i la patologia i s'ha desenvolupat una nova mesura d'asimetria cerebral més sensible que les existents que ens ha permès distingir patrons diferenciats en l'asimetria cerebral en comparar homes i dones sans i també en comparar pacients d'esquizofrènia amb població sana.

El grup està format per professionals amb un perfil polivalent, ja que la mateixa naturalesa del grup és marcadament innovadora i original. Per exemple, s'estudia l'asimetria corporal com a indicador de les alteracions del neurodesenvolupament en el context de la propensió a certa simptomatologia psiquiàtrica. El grup té també com a objectiu investigar els efectes de gènere en la patologia i el neurodesenvolupament, un enfocament que s'ha identificat com a necessari en tota investigació biomèdica però que de moment no és habitual.

El grup, en etapa emergent, compta ja amb una trajectòria destacada en la seva producció científica. En els últims anys s'han publicat diversos articles en revistes de primer decil en diferents àrees d'investigació. S'espera que els pròxims anys portin a la consolidació i creixement del grup i que l'impacte de les seves diverses línies d'investigació coure protagonisme internacional.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Identificació dels principals trets cerebrals associats a les etapes més primerenques de diversos trastorns psiquiàtrics i neurològics
Investigador/a principal
Maria Rosa Cambra Martí
Entitat/es finançadora/es:
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental
Codi
05_2020
Data de inici-fi:
2021 - 2023
Nom del projecte:
COGNIVITRA: COGNItive VItality TRAining at home
Investigador/a principal
Antonio Callen Soto
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
AC18/00015
Data de inici-fi:
2019 - 2023
Nom del projecte:
SGR 2017_Cerebral imprints of gender, development and pathology
Investigador/a principal
Christian Stephan-Otto Attolini
Entitat/es finançadora/es:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Codi
2017 SGR 1297
Data de inici-fi:
2017 - 2021
Més projectes

Tesis

 • Bases neurofuncionales de los déficits cognitivos asociados a las alucinaciones verbales
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  01/07/2018
 • Neurociencia de las alucinaciones: mecanismos neurocognitivos, neurofuncionales y neuroestructurales.
  Autor
  Siddi, Sara
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  31/07/2017
Més tesis

Notícies

Més notícies